DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

SKU

SKU - je mimovládna nezisková, nepolitická, stavovská a profesijná organizácia pôsobiaca na území SR v zmysle zákona 83/1990 Zb. z. o združovaní občanov.

             Slovenská komora učiteľov združuje učiteľov / pedagogický a odborný zamestnanec/a sympatizantov učiteľskej profesie v Slovenskej republike, podporuje ich záujmy a ochraňuje ich stavovskú česť, podieľa sa na utváraní podmienok a zvyšovaní odbornej úrovne v rezorte školstva. Komora spoluvytvára podmienky na zlepšenie školského prostredia detí a mládeže Slovenskej republiky. Chráni a rozvíja slobodný výkon povolania učiteľa, ktorý má zásadný spoločenský význam a je v záujme celej spoločnosti.

 

..... ja som sa prihlásil, lebo verím, že len spolu dosiahneme viac.....

 

http://komoraucitelov.org/ - naša oficiálna stránka

http://komoraucitelov.org/sekcia-4-clenstvo.html - tu nájdete prihlášku

Webová stránka byla vytvořena pomocí on-line webgenerátoru WebSnadno.cz